Galutinis „Certic” projekto susitikimas

By | Vas 14, 2018 |

Paskutinis „#CERTIC” projekto partnerių susitikimas vyko Briuselyje.
Susitikimo metu buvo pristatyti pasiekti rezultatai, projekto metu įgyvendinta veikla.
Renginio metu dalyviai turėjo galimybę dalyvauti konkrečių temų seminaruose, tokiu būdu siekdami paskatinti dalijimąsi žiniomis ir jų perdavimą tarp partnerių.

„Certic” projekto tikslas – remti pedagogų, dirbančių ne pelno sektoriuje, mokymo veiklą, veiksmingai naudojant IRT priemones.
„Certic” projektas (2015-1-BE01-KA203-013202) yra bendrai finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Daugiau informacijos rasite sekdami šias nuorodas:  ar